ردیاب EXPLORE

ردیاب فرکانسی TRACER RELIC
مارس 2, 2020
ردیاب ROMOSS
ردیاب ROMOSS
اکتبر 2, 2019
نمایش همه
ردیاب EXPLORE

ردیاب EXPLORE

  • دارای مد آزاد برای هر فرکانس دلخواه
  • دارای چهار مد تعریف شده طلا ، نقره و حفره و مفرغ
  • قابلیت کم و زیاد کردن نور صفحه
  • قابلیت شناسایی فلزات با ارزش و اتاقک و راهرو
  • خروجی فرکانس دقیق
  • شعاع واقعی 500 متر
  • عمق واقعی هفت متر
ردیاب EXPLORE